Nasza specjalność to piasek i żwir kwarcowy

Polityka jakości

Osuszane uziarnienia kwarcowe

Certyfikaty zarządzania jakością i produktami

Monitorowanie

Jakość naszych produktów zapewnia kompleksowy monitoring materiału budowlanego. Zapewniana przez:

  • Zakładowa kontrola produkcji przez producenta
  • Zewnętrzna kontrola przez akredytowane centrum testowym
  • Certyfikacja przez jednostkę notyfikowaną.

Nasz system zakładowej kontroli produkcji jest zgodny z wymaganiami określonymi w załączniku B do EN 12620 oraz załączniku E normy EN 13139th. Ponadto posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.

Film