Nasza specjalność to piasek i żwir kwarcowy

Piasek i żwir kwarcowy SILIGRAN

Osuszane uziarnienia kwarcowe:

SILIGRAN jest naturalnym, wielokrotnie płukanym i suszonym piaskiem kwarcowym albo żwirem kwarcowym, który ze względu na uziarnienie klasyfikujemy na wiele grup dostawczych.

Uziarnienie 0,1 - 0,3 mm

Eurokwarc

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 0,4 - 0,8 mm

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 0,5 - 1,0 mm

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 0,7 - 1,2 mm

...

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 1,0 - 1,6 mm

...

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 1,0 - 2,0 mm

...

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 1,4 - 2,0 mm

...

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 2,0 - 3,0 mm

...

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 3,0 - 6,0 mm

...

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 4,0 - 8,0 mm

...

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 5,0 - 8,0 mm

...

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Uziarnienie 8,7 - 16,0 mm

...

Formy dostawy:
worki papierowe/PE 25 kg,
big-bags 1 tona

Inne uziarnienia produkujemy na indywidualne zamówienie.
Oprócz tego produkujemy mieszanki z różnych SILIGRAN-uziarnień, które posiadają ściśle zdefiniowaną krzywą przesiewu (SILIMIX).

Zgodnie z: EN 12620, EN 13139 i EN ISO 3262-21

Informacje dodatkowe

SILIGRAN posiada ekscelentną jakość:

  • wolny od organicznych zanieczyszczeń
  • zawartość SiO2 > 97 masy - %
  • zawartość reszty wilgoci < 0,2 masy - %
  • precyzyjna klasyfikacja
  • zawsze stała krzywa przesiewu

Zastosowanie:

  • Wyroby ogniotrwałe
  • Tworzywa wypełniające: powłoki, lakiery i farby, kleje, fugi-i masy szpachlowe
  • Piasek strumieniowy: do obróbki strumieniowej z wodą lub podłoży mineralnych
  • Dodatek do: zapraw suchych, jastrychów i tynków

Zdjęcia

Niektóre zdjęcia zastosowań