Nasza specjalność to piasek i żwir kwarcowy

Piasek hamulcowy do lokomotyw i tramwajów

Uziarnienie standardowe

 • 0,8 - 1,6 mm zgodnie z TL 918 224

Inne uziarnienia

 • 0,2 - 1,0 mm
 • 0,5 - 2,0 mm
 • 0,2 - 1,2 mm
 • 0,7 - 1,2 mm
 • 0,2 - 2,0 mm
 • 0,8 - 2,0 mm
 • 0,5 - 1,2 mm
 • 1,0 - 1,6 mm

Właściwości

 • piasek naturalny, czysto przesiany, suszony
 • uziarnienie zgodne z TL 918 224 Deutsche Bahn AG
 • optymalny kształt ziarna
 • wolny od substancji obcych
 • bez składników gliniastych
 • zawartość SiO2: > 97 %
 • twardość wg Mohsa: 7<

Zastosowanie

 • na kolei
 • przy budowie dróg
 • w transporcie miejskim

Formy dostawy

 • worki PE 25 kg<
 • big-bags 1 tona